Правила на играта

Официални правила на Играта

Раздел 1. Организатор на Промоцията и официални правила на рекламната кампания.

Промоцията „Подаръци за Коледа“  се организира от фирма Фарбеколор ЕООД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 201739957, с адрес на регистрация град Пловдив, жк.Тракия бл 28, наречена („Организатора”)

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 16.11.2018 г. до 23:59:59 часа на 16.12.2018 г.

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са: продукти с марка Babylisspro, Hantesis, Chenice, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе промоционален период.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки, закупил продукт(и) от дадените марки в рамките на промоционалния период, посочен в раздел 3, на стойност поне 30 лeва на една касова бележка, има право да участва.

          5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да въведе в уеб браузъра си уеб сайта на Промоцията www.fcolor.eu („Сайтът“) и да следва указанията за Промоцията. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България, и достъпът до Сайта ще е възможен само за потребители от България. Процедурата за участие се осъществява в следните стъпки:

 1. За да участва в томболата за разпределението на награди, потребителят трябва да се регистрира в Сайта. Регистрацията изисква въвеждането на име, фамилия, имейл, телефон, код на касовата бележка, потвърждение за навършени 18 години, приемане на Официалните правила на Промоцията.
 2. За да се регистрира за участие в томболата, потребителят трябва да въведе номер на касовата бележка, която доказва закупуването на продукт(и) на стойност поне 30 лева, което закупуване се е случило в промоционалния период. Ако потребителят желае да участва в Промоцията повече от веднъж, това е допустимо с регистрацията на съответния брой касови бележки, всяка от които доказва закупуването на продукт(и)  на стойност поне 30 лева.
 3. Един и същ номер касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 4. След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.

          5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички, регистрирани в рамките на промоционалния период. Тегленето ще се организира на 17 декември 2018 г. Печелившите ще бъдат информирани по имейл и телефон за  спечелената от тях награда. Ако за наградата е необходима доставка, печелившият трябва да върне имейл с информация с валиден и пълен адрес или офис на куриер Спиди. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и 2 резерви, в случай че спечелил не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка, Организаторът не може да се свърже с него или спечелилият откаже наградата. Списъкът с кодовете на касовата бележка на печелившите участници ще бъде публикуван на сайта на промоцията след верифициране на техните участия.

          5.3. Брой и вид на наградите

Стойността на всяка от наградите не надвишава 200 лв с ДДС. Наградите в Промоцията са 17 (седемнадесет), както следва:

 • Куфар с логото на Babylisspro в бял цвят за път с размери
 • Професионална раница с логото на Babylisspro
 • Дамска чанта в розово с логото на Babylisspro - 2 бр
 • Розов "Pouch" несесер с логото на Babylisspro - 2 бр
 • Черен несесер с логото на Babylisspro - 2 бр
 • Черен "Pouch" несесер с логото на Babylisspro - 2 бр
 • Коледен комплект за възстановяване на коса Bio Coral (включва шампоан за коса и маска за коса в размер за път или самолет) - 1 бр
 • Възстановяващо масло с витамини на марката Chenice 200 ml - 2 бр
 • Лифтинг за лице, шия и деколте 30 мл на марката Derma Face, производител Daver Milano- 2 бр
 • Крем за лице с роза на фирма Hantesis -2 бр

Наградите включват транспортните разходи до и от съответните места. Подробностите относно организацията на наградите и доставката им, която изисква логистика от страна на спечелилия и Организатора ще бъдат уточнявани между страните след изтегляне на наградата и валидиране на участието. Доколкото е възможно, Организаторът ще предостави на спечелилия наградата две алтернативи на доставка, между които спечелилият да избере.Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя награда или награди са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки печеливш на награда - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл farbecolour@gmail.com

          5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия адрес. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адрес извън територията на България няма да се извършва. След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по мейл и телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по мейл снимка или сканирано копие на касовата бележка за верифициране на участието. Спечелилият ще трябва да изпрати на Организатора точен адрес за получаване на предметните награди и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 4 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9 до 18 часа. Детайлите по наградата ще бъдат допълнително уточнени с всеки спечелил – напр. на кой адрес да се доставi наградата, от кой най-близък доставчик ще бъде получена наградата. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на неизпратен адрес в рамките на 10 дни, след като спечелилият е уведомен за наградата, при подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.  Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.

Раздел 6. Отговорност

Организаторът не носи отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на уеб сайта на Промоцията – www.fcolor.eu – по време на промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Томбола е необходима връзка с Интернет и валиден имейл адрес.

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията на www.fcolor.eu, попълнил е регистрационната форма и е въвел валидна (уникална) касова бележка на Сайта.В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 годишна възраст, с изключение на служителите на Фарбеколор ЕООД и членове на техните семейства.

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработката на лични данни, извършена във връзка с Промоцията е описана в Приложение 1 (Информация относно обработката на лични данни). Също така всички искания / жалби относно обработката на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

Раздел 9. Съдебни спорове

Организаторът не носи отговорност и не може да бъде въвличан в никакви съдебни спорове по повод притежание или собственост на наградите, както в съдебни спорове, породени от евентуални разходи, свързани с участието в тази Промоция. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора от една страна, и участниците в Томболата, от друга страна, се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища.

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да прекрати Томболата преди изтичане на периода, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора, извън техния контрол, да продължат провеждането на Томболата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на интернет адреса на Сайта.Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване, като регистрираните потребители ще бъдат уведомени за промените на предоставения от тях имейл.

Приложение 1

Информация относно обработката на лични данни

1. Данни относно администратора на данните и обработващите ги

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на Участниците ще се обработват от: Фарбеколор ЕООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, със седалище и адрес на управление жк.Тракия бл 28 , гр Пловдив, България вписано в Търговския регистър на РБ България под номер 201739957,  като обработващ данните.За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля, използвайте следните данни за контакт: Фарбеколор ЕООД на вниманието на г-н Илиян Мавров, адрес: ТЦ. Град, ул.Капитан райчо 56 , ет 3 офис 48/56 , гр Пловдив 4000 email: farbecolour@gmail.com

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

По време на Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

 • На Участващите в Промоцията ще бъдат обработени следните лични данни: имена, телефонен номер, имейл адрес, код на касовата бележка, данни от посещението на Промоционалния уебсайт; информация за навършени 18 години.
 • На спечелилите награда от Промоцията в добавка към горе описаните данни, ще бъдат обработвани и: адрес за доставка на наградите, ако и когато е необходимо, лични данни на други хора (семейство/приятели), с които печелившите ще споделят наградите си

3. Цел на обработването

Личните данни на участниците в Томболата ще се обработват от Администратора за да:

 • се организира и проведе Томболата;
 • се определят и валидират печелившите;
 • присъди или да връчи наградите и да изпълнява финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 • за да се докаже, че Томболата е била проведена и наградите са присъдени.

4. Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват:

 • Личните данни, предоставени от участниците и печелившите в Промоцията, ще се обработват във връзка с изпълнението на договор (приемането на правилата в Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и
 • Запазването на данни след края на Промоцията и предоставянето на награди е обработване на лични данни за целите на легитимния интерес на Администратора, за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени, както и въз основа на законовите задължения, свързани с финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Томболата, трябва да бъдат разкрити на Администратора с цел провеждането й, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора за спазване на законовите им задължения.Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

 • Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с кибер сигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора ;
 • други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната дейност изисква такава информация;
 • Куриери, включени в доставката на наградите до печелившите

Третите лица, на които е предоставена или до които е достъпна личната информация на Участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и по договор) във възможността им да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото уведомление и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е доброволно решение).Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трето лице, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на Участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията. След изтичане на въпросния период, данните ще бъдат заличени.Личните данни на победителите ще бъдат съхранявани от Обработващия за Администратора в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера, т.е. 10 (десет) години от края на финансовата година, в която Промоцията е била организирана. След изтичане на срока на съхранение на личните данни Администраторът премахва / унищожава тези данни от средствата за обработка и съхранение и налага подобни задължения на Обработващите.

7. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване Администраторът предоставя на Участниците следните права:

i. право да оттеглят съгласието си: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга предишното обработване;

ii. право на достъп: Субектите на данни могат да поискат информация относно личните данни, които Администраторът и Обработващите притежават за тях, включително информация за категориите, обработвани лични данни, за какво се използват и на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо.

Субектите на данни ще получат копие от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, при поискване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

iii. Право на коригиране: Субектите на данни могат да коригират лични данни, които Администраторът и/или Обработващите обработват във връзка с Томболата. Администраторът и Обработващите полагат разумни усилия, за да запазят точните, пълни, актуални и релевантни данни, на база на най-новата информация, с която разполагат.

iv. Право на изтриване:Субектите на данни могат да поискат личните данни, обработвани от Администратора или Обработващите във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити. Администраторът и Обработващите трябва да спазват това искане, ако:

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани;
 • Субектът на данните се противопоставя на обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение;
 • Личните данни са обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора.

освен ако данните не са необходими за:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 2. за спазване на законово задължение на Администратора;
 3. за целите на архивирането в обществен интерес, научни или исторически цели за проучване или статистически цели; или
 4. за установяване, упражняване или защита на право в съда.

v. право на ограничаване: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 • оспорват точността на личните данни за периода, необходим за проверка на точността;
 • обработването е незаконно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • вече не се нуждаем от личните данни, но субектът на данните го изисква за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
 • субектът на данните възразява срещу обработването, докато проверяваме дали законните основания на Обработващите надделяват.

vi. право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време срещу обработването на лични данни поради конкретната ситуация, при условие че обработването не се основава на съгласието на субекта на данни, а на законните интереси на Администратора или на трети лица. В този случай личните данни вече не се обработват, освен ако: (i) Администраторът може да демонстрира убедителни законови основания, обосноваващи обработването и надхвърлящи интересите, правата и свободите на субекта на данните; или (ii) ако целта е учредяването, упражняването или защитата на право в съда. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни.

vii. право на преносимост: Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, обработени въз основа на негово съгласие или в изпълнение на договор, на себе си или, ако това е технически възможно, директно на друг администратор,

viii. право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за обработка на лични данни.

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

Телефон: 02/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Победителите в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработка на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

Моля имайте предвид:

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, който може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще ви уведомим за причината за отказа.

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се потърсят субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена, датирана и подписана молба изпратена до адреса на Администратора в България ул.Капитан Райчо 56 ет 3 офис 48,гр Пловдив или на имейл адрес farbecolour@gmail.com

8. Защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личната информация от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личната информация, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки.Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработката на лични данни, породени в частност случайно или незаконно от унищожаването, загубата, модификацията, неоторизираното разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни.При предоставянето на лични данни на Администратора и Обработващите личната информация може да се прехвърля от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личната информация, която му е предоставена, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личната информация, предавана по интернет. След като Администраторът получи такава лична информация, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до нея.

9. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила по всяко време на Промоцията само ако намери по-ефективни мерки за защита и сигурност на личните данни на субектите на данни, без това да засегне техните права и свободи. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците, използвайки същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

10. Други разпоредби

Личните данни на участниците в промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент №. 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.